Forside Information Kontakt os
Frelst.dk
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14, Allerslev - Lejre DK-4320 Denmark - Copyright © 2014

13. Selve betydningen af

dåben

Enhver som er blevet døbt har brug for at kigge tilbage og overveje betydningen af selve dåben. Selv hvis du er døbt for ti eller tyve år siden, har du stadig brug for at kigge tilbage på dette faktum. Vi burde altid huske dette vers der lyder således, "Eller ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død ?" (Rom. 6:3). Dette vers taler om fortiden, ikke om fremtiden. Versene i Mark 16, Apg 2, Apg 22, og 1 Peter 3 er for dem som endnu ikke er blevet døbt, ligesom versene in Rommerne 6 og Kolossenserne 2 er for dem som døbte. De er adresseret til dem der allerede er blevet døbte. Gud fortæller dem, "Ved du ikke, at da du blev døbt, døde du sammen med Kristus og du blev begravet og genopstod også sammen med Ham? Rommerne 6 tydeliggør død og begravelse, selv om kapitlet også taler om opstandelsen. Kolossenserne 2 går endnu længere; Det tydeliggør begravelsen og opstandelsen, med opstandelsen som fokus. Rommerne 6 taler om død: "Eller ved I ikke, at alle vi, som blev døbt til Kristus Jesus, blev døbt til hans død ?" Pointen her er døden. Vi skulle dø sammen med Kristus. Rommerne 6 handler om død og begravelse, mens Kolossenserne 2 handler om begravelse og opstandelse. Vandet ved dåben symbolisere selve graven. Når vi i dag putter en person ned i vandet, betyder det at vi begraver vedkommende i jorden. Når vi rejser personen op af vandet igen, er det det samme som at rejse vedkommende op af graven. Før en person kan blive begravet, skal han først være død. Derfor må personen først dø. Man begraver ikke en levende person. Hvis en person rejser sig op igen efter han er blevet begravet, er det en ægte opstandelse. Den første del af denne sandhed findes i Rommerne og den anden del findes i kolossenserne.

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mark 16,16

Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt.