Forside Information Kontakt os
Frelst.dk
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14, Allerslev - Lejre DK-4320 Denmark - Copyright © 2014

11. Dåben fører til frelse

gennem vandet

Skriften er enslydende i disse principper. Første Peter 3:20 siger, "I Noahs dage, blev nogle få, otte sjæle bragt i sikkerhed gennem vandet.” Dette vers viser os igen at dåben leder til frelsen. Herren Jesus sagde, ” Han der tror og bliver døbt skal blive frelst.” På pinsedagen ved Helligåndens komme, sagde Peter ”Bliv døbt … og få tilgivelse for jeres synder.”  Paulus handlinger viser os at når en person bliver døbt, så bliver hans synder vasket væk. De er ikke bare tilgivet, men også vasket væk. Det er netop fordi vores synder er vasket væk, at vi kan blive adskilt fra verden. Derfor viser skriften os i 1 Peter også at vi bliver frelst igennem vand. Derfor leder dåben os til frelsen gennem vandet. Dem der ikke passere prøven af vandet bliver ikke frelst. En person som ikke går gennem vandet drukner. På Noahs tid blev alle døbte, men kun otte sjæle kom igennem. Alle menneskerne blev døbt og omsluttet af vandet, men kun de otte sjæle kom ud af vandet. Med andre ord blev vandet til død for dem som blev i det, men for de andre som kom igennem det, blev vandet til liv gennem frelsen. Nogle går ned i vandet og bliver der, men vi passerede gennem det og kom op igen. Mens de fleste blev udslettet, blev disse otte sjæle frelst. I dag er hele ”Verden” under Guds vrede. Når en person bliver døbt i dag, betyder det at han går ind i gennem Guds vrede. Men han går ikke bare ind i Guds vrede, men gennem den og kommer ud igen på den anden side. Når han dukker frem på den anden side viser det, at han er gået gennem Guds vrede og kommet ud af den. Dette er den sande dåb. Dåb er at dykke ned i vandet på den ene side og dukke op af vandet igen på den anden side. Dåb betyder at passere igennem og dukke op igen af vandet. Vi må tydeliggøre aspektet om at dukke op. Alle gik ned i vandet, men kun otte sjæle kom ud. I dag er vi frelst gennem dåben. Men hvad betyder det egentlig ? Når jeg er døbt, går jeg ikke ned i vandet og bliver der. Men går jeg ned i vandet og kommer op igen. Hvis du aldrig har troet på Herren Jesus, vil din dåb ikke resultere i en opstandelse. I dag når jeg går ned i vandet og dukker op igen, betyder det at jeg er anderledes end dig, som er i ”Verden”. Jeg kan komme ud af denne ”Verden” gennem vandet. Og jeg vidner overfor andre om, at jeg nu er anderledes end denne ”Verden”.

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mark 16,16

Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt.