Forside Information Kontakt os
Frelst.dk
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14, Allerslev - Lejre DK-4320 Denmark - Copyright © 2014

2. Ordet ”frelse”

Et andet vigtigt spørgsmål er hvad er vi frelst fra ? I Rommerne 10 taler Paulus om frelsen ved troen i hjertet. Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at Gud opvakte ham fra de døde, skal du blive frelst. (Rom 10,9) Og han fortsætter i Effeserne 2 med at tydeliggøre, at troen ikke er vores egen selvbestaltede valgfrie intellektuelle tro, men at den tro Gud har givet os, er givet alene på grund af nåden. Vi har altså ikke at gøre med den valgfrie tro at gøre, som mange mennesker fejlagtigt mener. Det er rigtigt at vi selv kan vælge Gud fra og til i vores liv, men troens vished ligger dybt gemt i hjertet og den er slet ikke valgfri, som vores egen handlinger og beslutninger er. Den er alene givet os personligt af Guds nåde og enten har man den eller også har man den ikke. Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; (Ef 2,8) Men i Markus 16,16 ser vi at det også er vigtigt at blive døbt for at blive frelst. Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt. (Mark 16,16 - Mark 16,17) Overstående taler om, at den der tror og bagefter bliver døbt skal blive frelst. Vi ser ud af disse skriftsteder, at der er en frelse der er tilknyttet troen og en anden frelse, som er tilknyttet dåben. Troen frelser os fra noget og dåben frelser os altså fra noget andet. Det næste spørgsmål kommer så naturligvis bagefter : Hvad frelser troen os fra og hvad frelser dåben os fra ? Troen frelser os fra Helvedet. Dåben frelser os fra ”Verden”. Endvidere når man bliver frelst fra noget, er det jo for at blive frelst til noget andet. Derfor kommer det næste spørsmål også meget naturligt. Hvad bliver vi frelst til ? Troen frelser os til evigt liv i paradiset. Dåben frelser os over i Jesu Kristi legeme. Vi bliver altså frelst fra noget for at blive frelst til noget andet. Troen frelser os fra Helvedet og frelser os til evigt liv i paradiset. Dåben frelser os fra ”Verden” og frelser os over i Jesu Kristi legeme. Derfor er det vigtig først at have troen og bagefter blive døbt, således at vi gennem troen bliver frelst fra helvedet og gennem dåben bliver frelst og frigjort fra ”Verden”. Vi har brug for først at tilegne os troens frelse og bagefter dåbens frelse. Det er ikke nok med halvdelen af pakken, men biblen fortæller os at vi må gå hele vejen for at blive frelst. Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt. (Mark 16,16 - Mark 16,17) Det modsatte af evigt liv er undergang / fortabelsen. Men biblen behandler ikke frelse, som det modsatte af undergang / fortabelse. Biblen viser os at frelsen er en persons befrielse fra ”Verden”. Så længe en person er i ”Verden”, er han altså stadig i undergangen / fortabelsen.

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mark 16,16

Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt.