Forside Information Kontakt os
Frelst.dk
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14, Allerslev - Lejre DK-4320 Denmark - Copyright © 2014

3. Frelsen er en udfrielse

Frelsen er en udfrielse fra ”Verden” – Menneskets tilstand

foran Gud

Lad os overveje mennesket tilstand foran Gud. I dag lever mennesket i en tilstand, hvor man ikke skal gøre noget for at gå fortabt. Jeg vil ikke gå i fortabelsen, hvis jeg slår et menneske ihjel, ligesom jeg heller ikke vil blive frelst fra undergang og fortabelsen, ved ikke at have slået noget menneske ihjel. Det er et faktum at hele verden allerede er fortabt. Og ud af alle de fortabte mennesker i verden har Gud udvalgt os og frelst os. Hele verden går fortabt på en gang, men Gud udvælger og frelser mennesker, en ad gangen. Gud fanger ikke alle fiskene i havet og separere de gode fra de dårlige bagefter, for at bestemme nogle til frelsen og andre til fortabelsen. Alle fisk i havet er bestemt til fortabelsen. Kun de fisk som bliver fanget af Gud bliver frelst, resten bliver i havet og går fortabt. Derfor har spørgsmålet om frelse og fortabelsen ingenting at gøre med din tro eller din ledelse. Det har ene og alene noget at gøre med din position. Hvis du er indenfor grænsen er du frelst og hvis du er udenfor grænsen er du fortabt. Du har måske aldrig gjort noget, men så længe du er i verden, er det alene nok til at du er fortabt. Det gør ingen forskel om du er et godt eller et dårligt menneske, en adelsmand eller en røver. Så længe du er i verden, er du fortabt. Hvis du ikke har forladt dette sted, er du fordømt af Gud, fordi Gud har fordømt ”Verden”.

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mark 16,16

Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt.