Forside Information Kontakt os
Frelst.dk
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14, Allerslev - Lejre DK-4320 Denmark - Copyright © 2014

9. Dåben er for at blive

tilgivet vores syndere

På pinsedagen talte apostlene til jøderne, "Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse (ApG 2,38). Protestanter har ofte problemer med at acceptere dette skriftsted. Men verset er et simpelt ord fra apostlene. "Bliv døbt i Jesus Kristi navn til jeres synders forladelse." Det underlige ved apostlenes ord er, at vægten ikke er på selve troen, men på dåben. Var formålet med Peters tale i Apg. 2 at få folk til tro ? Nej. Betyder det at Peter tale går imod vores forståelse af troen og frelsen? Biblen fortæller os at det mest afgørende for at blive frelst er tro. Hvordan kunne Peter så undlade dette? Måske kunne han have undladt andre læresætninger i hans tale, men hvordan kunne han undgå at tale om selve troen ? Ikke desto mindre taler han slet ikke om den. I stedet taler han om dåben, og Helligånden skar i hjerterne på dem der lyttede. Hvad så med os? Vi plejer at sige at tro er nok. Vi siger at dette er ortodoks kristendom. Men Peter sagde, "Bliv døbt i Jesu Kristi navn." Peter talte kun om dåben fordi dem som lyttede til ham var de samme, som havde dræbt Herren Jesu. Halvtreds dage forinden skreg de “Tag denne mand bort” Dette var de samme mennesker som skreg og råbte i Jerusalem. Nu havde de brug for at blive separeret fra alle de andre jøder. Dette er grunden til at det ikke var nødvendigt at tale til dem omkring troen. De havde kun brug for at blive døbt. Dette ville være tilstrækkelig for dem for at få dem ud. Så snart de var blevet døbt, ville deres forhold med legemet ”Verden” blive brudt. Så snart de var blevet døbt, ville de have forladt legemet Verden og deres synder ville blive vasket væk. De ville nu ikke længere være en del af dette fælles legeme, men ville være fri af det. Dette er årsagen hvorfor Peter sagde, "Bliv døbt i Herren Jesu Kristi navn og få tilgivelse for jeres synder" Handlingen af dåben bragte dem ud i frihed og så snart de var kom ud, ville deres problemer være løst. Du har brug for at indse at du fra begyndelsen af er i ”Verden” og at du derfor er fjende med Gud. Eftersom du nu er kommet ud, er du frelst. Du har brug for at bekende overfor Gud og foran mennesker at du nu er kommet ud af ”Verden” og ingenting har med legemet ”Verden” at gøre mere. Du er fuldkommen færdig med den. "Bliv derfor døbt i Jesu Kristi navn og få tilgivelse for dine synder, og modtag Helligånden som en gave." Dette var hovedemnet og selve formålet på pinsedagen. På dette punkt har dit sind behov for at blive fornyet i overensstemmelse med Guds ord og ikke med normal protestantiske teologi og praksis.

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mark 16,16

Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt.