Forside Information Kontakt os
Frelst.dk
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14, Allerslev - Lejre DK-4320 Denmark - Copyright © 2014

4. Frelsen er en position

Frelsen er et spørgsmål om position

Fordi Adam syndede imod Gud og derved blev han en synder, er alle mennesker blevet syndere. Mennesket har ikke længere brug for synden for at blive en synder. Alle er blevet syndere på grund af den ene mands synd (Adams). Dette er en tilstand og vi har ikke længere brug for at synde for at blive syndere.  I dag har Gud frelst os blandt mange mennesker. Hvis du er på verdens side er du Guds modstander og fjende. Din position er forkert. Det er en udslettende position som fører til fortabelse. Hvis du er en person i verden, vil du blive udslettet. Ordet frelse bliver brugt frit imellem os og med stor forvirring. Der er en forskel i at blive frelst og i at opnå evigt liv. At opnå evigt liv er et personligt anliggende, men frelsen er ikke alene et spørgsmål om at modtage evigt liv, men også om at komme ud af det forkerte legeme. Er du klar over din bestemmelse ? Modtagelsen af evigt liv er et personligt anliggende. Frelsen er ikke alene, bare et personligt anliggende, men også et anliggende omkring det legeme du er koblet på. Frelse betyder derfor at kommer ud af det ene legeme (Verden) og over i et andet (Kristi legeme). Det evige liv taler derimod om hvad den enkelte person er gået ind i. Det taler ikke om hvad man er kommet ud af. Frelsen inkludere både det ”at komme ud af” og det ”at gå ind i”. Derfor er perspektivet for begrebet frelsen bredere end blot det at modtage evigt liv. Det inkluderer også at blive sat fri af verden, som er nu og komme ud af denne verden.

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mark 16,16

Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt.