Forside Information Kontakt os
Frelst.dk
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14, Allerslev - Lejre DK-4320 Denmark - Copyright © 2014

16. Jeg er i Kristus

At være i Kristus

Engang så jeg en overskrift I en avis som lød, "En person, Tre liv." Artiklen handlede om en gravid kvinde som var blevet myrdet. Efter at kvinden var død, kom det frem at hun var gravid med tvillinger. Derfor lød artiklen, "En person, Tre Liv." Bemærk venligst at med hensyn til Herren Jesus, er det, "En person, Millioner af liv." Dette er hvorfor Biblen gentagne gange lægger vægt på ordet “I Kristus”. I mordet omtalt ovenover, morderen dræbte tilsyneladende kun moderen; han dræbte ikke de to børn. Men fordi de to børn var i deres moders livmoder døde de også, da deres moder døde. På samme måde døde vi sammen med Kristus, da Han døde. Gud har sat os sammen med Jesus Kristus. Dette er åbenbaringen i 1 Korinth 1,30 "På grund af Ham, er vi i Jesus Kristus" Fordi Kristus er død, er vi alle døde. Grundlaget for at være død sammen med Kristus, er at være i Kristus. Hvis vi ikke ved hvad det betyder at være i Kristus, så forstår vi heller ikke hvad det vil sige at være død med Ham. Hvordan kunne børnene dø sammen med deres moder ? De døde fordi de var inden i moderens livmoder. Analogien i det åndelige er endnu mere virkelighed. Gud har forenet os med Kristus. Da Kristus døde, døde vi også. Så snart dette evangelium bliver prædiket til os, burde vi lære at se det fra Guds synspunkt og vide at vi er døde i Herren Jesus Kristus. Vi er døde fordi vi troede dette var et fakta. Vi er blevet begravet i vandet og vi er kommet ud af det. Vi bekender at vi nu er på den anden side af graven. Dette er opstandelse. Erkendelsen i Rommerne 6 betyder både det at se sig selv som død sammen med Kristus og samtidigt se sig selv som opstanden og i live med Kristus på samme tid. Brødre og søstre, jeg håber at du vil tage denne vej, så snart du er kommet til tro. Disse to forskellige tanker. Den ene tanke kommer før dåben, og den anden kommer efter dåben. Før dåben må vi se at vi allerede er døde og nu har brug for at blive begravet. Efter dåben må vi indse at vi er opstået og på grund af opstandelsen, kan vi nu tjene Gud i dag.

Matt 28,18-20

Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Mark 16,16

Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt.